Mga sanggunian

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Applied Pharmacology, endokrinolohiya, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Epekto ng Methyl Testosterone Administration sa Plasma Lagkit sa Postmenopausal Women, PubMed Mga Artikulo, Online, 2002
  3. Rogerio, AL, Menopause at Aging, Reproductive Endocrinology ng Yen & Jaffe (Ikapitong Edisyon), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Ang Mga Epekto ng 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, at Nandrolone Decanoate sa Rat Estrous Cycle, Physiology and Behavior, 1997
  5. William, Llewellyn., Molecular Nutrition, Anabolics,2009
  6. Kickman, AT, Pharmacology ng Anabolic Steroid, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018